PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment de l’establert en el Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades i de la legislació Espanyola vigent relativa a la Protecció de Dades de Caràcter Personal, BANQUET BARCELONA, S. L, informa als seus usuaris que quantes dades personals li facilitin seran incloses en un Registre de Tractament de Dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de BANQUET BARCELONA, S. L.

La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès als nostres clients.

BANQUET BARCELONA, S. L. garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. Es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzats. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni se cedirà a tercers.

Els clients de BANQUET BARCELONA, S. L. podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic info@banquetbarcelona.com

ÚS DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les dades sol·licitades al nostre web són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les. Així mateix, ens certifica que totes les dades que ens facilita són certes i pertinents per la finalitat per la qual els hi sol·licitem. La nostra web, recull les seves dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis i a través del correu electrònic on pot sol·licitar-nos qualsevol tipus d’informació, aclariment o dubte. L’enviament dels mateixos implica la seva autorització a incorporar-los als nostres fitxers corresponents, si BANQUET BARCELONA ho considera convenient, i aquests estaran regulats per les presents polítiques de privadesa. Les seves dades seran incorporades als nostres fitxers de tractament de dades.

BANQUET BARCELONA, es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

COMUNICACIONS DE DADES

BANQUET BARCELONA li informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, excepte en els casos legalment previstos, o que l’USUARI ens autoritzi expressament.

SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, li informem que BANQUET BARCELONA ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades, de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix el Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES

És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.

Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que BANQUET BARCELONA ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir. BANQUET BARCELONA, no es fa responsable de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra web.

BANQUET BARCELONA pot modificar les presents polítiques de privadesa per adaptar-les a les modificacions que es produeixin a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta web.